Powstaliśmy - Centrum Opieki Medycznej „Med Work” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w okresie przemian na rynku medycznym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy w jakimkolwiek zakresie korzystają, bądź będą korzystali z usług medycznych.

Oferujemy pełną gamę usług z zakresu medycyny pracy:

Świadczymy bezpłatne usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna - KONTRAHENCI
Standardy teleporad POZ Informacje dla pacjentów.pdf